Skip to content


Diensten

WEL een contract met de zorgverzekeraar

Naast de fysio- en oefentherapeutische zorgverlening, proberen wij de administratieve lasten van onze cliënten zo veel mogelijk te beperken. Aan het einde van ieder jaar proberen wij daarom in onderhandelingen met de zorgverzekeraars ons zo dynamisch en reëel mogelijk op te stellen zodat wij een contract met de desbetreffende verzekeraar aan kunnen gaan. Het voordeel van het hebben van een contract is dat wij dan in staat zijn om de facturen van onze dienstverlening direct bij de verzekeraar te declareren. Daardoor wordt u niet meer belast met extra administratief werk om onze nota’s door te moeten sturen naar uw verzekeraar toe en kunt u zich volledig focussen op uw herstel!

GEEN contract met de zorgverzekeraar

In sommige gevallen kan het zijn dat wij genoodzaakt zijn om GEEN contract met de verzekeraar aan te gaan. Het kan zijn dat wij in de onderhandelingen met de desbetreffende verzekeraar van mening zijn dat wij door de eisen die aan ons gesteld worden (vaak gaat het om administratief meerwerk), ons werk als fysiotherapeut of oefentherapeut niet volledig en op hoog kwalitatief niveau (zoals wij dat zelf willen) kunnen doen. In dat geval tekenen wij geen contract met de verzekeraar. Dat vermelden wij tijdig op ons facebookpagina, maar ook bij de BLOG op deze website. Daarnaast kunt u bij de tarieven, onderaan de pagina terugvinden met welke verzekeraar wij GEEN contract zijn aangegaan.

“What is the point of being alive if you don’t at least
try to do something remarkable?”

JANET MORRIS