Claudicatio Intermittens

Sinds begin dit jaar zijn wij ook aangesloten bij het Claudicationetwerk. Claudicatio Intermittens of ook wel etalagebenen genoemd is een aandoening van de arteriële vaten(slagaders). Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd, waardoor er te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Tijdens lopen hebben de spieren meer zuurstof nodig dan in rust, daardoor ervaart men tijdens en na inspanning een krampachtige pijn of een doof gevoel in één of beide benen. Door even stil te staan verdwijnt de pijn, vanwaar ook de term etalagebenen. Deze aandoening wordt ook wel als slagaderverkalking gezien en is in principe een ouderdomsziekte. Het verloopt geleidelijk, waardoor de meeste mensen er pas op latere leeftijd last van krijgen. Wat voor hart- en vaatziekten in het algemeen geldt, gaat ook op voor de 'etalagebenen'. De grootste risicofactor is roken. Daarnaast een te hoog cholesterolgehalte(en ongezonde voeding), te weinig lichaamsbeweging en diabetes mellitus verhogen de kans op etalagebenen.

Waarom fysiotherapie?

Er zijn meerdere mogelijkheden voor het behandelen van claudicatio intermittens. Afhankelijk van de plaats van de vernauwing of verstopping kan er gekozen worden voor een bypassoperatie, een dotterbehandeling of gesuperviseerde looptherapie bij een fysiotherapeut. Bij de etalagebenen gaat het om de verkalking van de slagaders van de benen maar dit betekend niet dat de overige slagaders in het lichaam niet zijn aangetast. Hierdoor wordt er ook steeds vaker gekozen voor de behandeling bij de fysiotherapeut. De behandeling is er op gericht om de pijnklachten te verminderen, de loopafstand te vergroten maar ook zal er aandacht besteed worden aan de leefstijlfactoren zoals roken en een gezonde voeding. Met een operatie los je het probleem lokaal wel op maar met de looptherapie proberen we het totale plaatje te verbeteren.

Herkent u deze klachten?

Dan dient er eerst een afspraak gemaakt te worden met de huisarts of de vaatchirurg. Er zal onderzoek gedaan worden naar aanleiding van uw klachten waarbij u vervolgens een verwijzing zult krijgen voor gesuperviseerde looptherapie. De zorgverzekeraar vergoedt maximaal 37 behandelingen vanuit het basis-pakket. Uw aanvullende verzekering zal hiervoor dus niet aangesproken worden. Wat goed is om te weten is dat hierdoor wel eerst het eigen risico gebruikt wordt. De eerste afspraak bij uw fysiotherapeut zal bestaan uit een intake gesprek en indien mogelijk ook al een looptest op de loopband. Tijdens de eerste afspraak zal er ook meer verteld worden over het aankomende traject.

Profiel van onze collega op ClaudicatioNet

Soepel bewegen is optimaal leven

Onze fysiotherapeuten maken het mogelijk dat iedereen binnen zijn eigen vermogen zo optimaal mogelijk kan bewegen.

Ons team