Echografie

Onze collega Alice van der Kloet heeft in 2015-2016 de opleiding Expert MSU voor fysiotherapie aan de InHolland academy gevolgd en afgerond.

Dit is de eerste module Musculo Skeletal Ultrasound voor fysiotherapeuten in Nederland die op masterniveau wordt aangeboden. De module is onderdeel van de door de NVAO geaccrediteerde masteropleiding Medical Imaging. Maar wat houdt MSU voor fysiotherapie eigenlijk in? 

Echografie voor Fysiotherapie

Echografie is het zichtbaar maken van structuren in het lichaam met behulp van ultrageluid. Verschillende structuren en weefsels kunnen hiermee afgebeeld worden. De fysiotherapeut-echografist kan zo inzicht krijgen in de grootte, structuur of eventuele pathologische afwijkingen van het desbetreffende weefsel. Aan de hand van de bevindingen bij het echografisch onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Tevens kan het genezingsproces met de echografie gevolgd worden, bijvoorbeeld als meetinstrument met test-hertest.

Structuren die in beeld gebracht kunnen worden zijn onder andere:

  • Spier – (partieel)ruptuur
  • Pees – (partieel)ruptuur, calcificatie en tendinopathie, 
  • Slijmbeurs – zwelling en ontsteking
  • Banden – (partieel) ruptuur
  • Gewrichtskapsel – ontsteking en beschadiging
  • Bot en kraakbeen – (avulsie) fractuur en degeneratie

Kosten en vergoeding

Momenteel bestaat er nog geen vergoedingsregeling voor echografie in de fysiotherapie. Als het onderzoek wordt uitgevoerd na een verwijzing door een arts, wij kunnen in dat geval een fysiotherapeutisch consult bij uw zorgverzekeraar declareren. Wanneer het onderzoek op eigen verzoek plaatsvindt, er wordt een fysiotherapeutisch “intake en onderzoek” bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. 

Contact opnemen

Uw echograaf Alice van der Kloet

Onze echograaf Alice van der Kloet is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en is werkzaam op locatie Bonnehûs.

Meer over Alice