Kinderoefentherapie

Bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, dit is ook een favoriete bezigheid van kinderen. Tijdens de basisschoolperiode leren ze veel nieuwe vaardigheden zoals fietsen, zwemmen en schrijven.

Bij de meeste kinderen gaat het aanleren hiervan vanzelf. Soms vinden kinderen het moeilijk om bepaalde activiteiten goed uit te voeren, hoe hard ze hun best ook doen. In dat geval kan de kinderoefentherapeut hulp bieden!

Vos Fysiotherapie Leeuwarden

Wat is kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Niet goed meekomen tijdens de gymles
  • Het buitenspelen
  • Moeite met kleuren en schrijven.

De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond. Ook voor het behandelen van een matige houding, pijnklachten bij kinderen of het begeleid bewegen bij overgewicht kunt u terecht bij een kinderoefentherapeut!

  • Onderzoek en behandeling

    Na aanmelding bij een kinderoefentherapeut wordt aan het kind en de ouders/verzorgers gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch functioneren van het kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden. Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorische functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders/verzorgers en betrokkenen.

  • Vergoedingen en tarieven

    Kinderoefentherapie is een specialisatie van Oefentherapie Cesar en Mensendieck. De gespecialiseerde kinderoefentherapeut heeft na de HBO opleiding Oefentherapie Cesar of Mensendieck een 2 jarige post HBO opleiding kinderoefentherapie gevolgd en is een bevoegd therapeut. De titel oefentherapeut is wettelijk beschermd. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG. Alle bij de beroepsvereniging VvOCM en/of het platform kinderoefentherapie aangesloten (kinder) oefentherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Behandelingen kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Heeft u vragen of twijfels over het motorisch functioneren van uw kind?

Neem dan gerust contact op met onze kinderoefentherapeut Kirsten Muller. De kinderoefentherapeut kan u gericht advies geven over het ondersteunen en begeleiden van uw kind.

Maak een afspraak