Skip to content

Aantal mensen dat de fysiotherapeut bezoekt neemt toe

Ondanks een forse daling ten tijde van de coronapandemie (2020) is het aantal patiënten dat de fysiotherapeut bezoekt de afgelopen jaren gestegen. De fysiotherapeutische zorg lijkt daarmee niet alleen te herstellen van de impact van de pandemie maar ook te groeien.

Het aantal consulten dat iemand per behandeling gebruikte, is daarentegen gedaald. Dit blijkt uit gegevens van praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Het gemiddeld aantal patiënten per praktijk steeg van 1645 (in 2019) en 1786 (in 2021) naar 1833 in 2022. Alleen tijdens het eerste jaar van de coronapandemie lag het gemiddeld aantal patiënten per praktijk lager, 1095 in 2020. Ook zien we een stijging van het gemiddelde aantal nieuw gestarte behandeltrajecten per praktijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog 3: Meer bezoek aan fysiotherapeut